ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

Индустриални Батерии ЕООД притежава разрешително Регистрационен документ № 15-РД-319-02 от 03.01.2017г., издадено от МОСВ на основание чл.79, ал.3, във връзка с ал.1 от ЗУО. Разрешението ни дава право да извършваме дейности по събиране и транспортиране на оловно-кисели акумулатори.

Ползите от дейността на ИНДУСТРИАЛНИ БАТЕРИИ ЕООД по събиране на употребявани акумулатори:

  • опазване и съхраняване на природата на България;
  • грижа за чиста и приветлива околна среда;
  • предлагаме решение на проблема за разделното събиране и оползотворяване на негодните за употреба батерии и акумулатори;
  • предизвикваме обществения интерес към повече активност и съпричастност в инициативите на нашата организация за опазване на околната среда.