ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ

Правилната експлоатация и добра поддръжка могат да увеличат живота на батерията с няколко години. Индустриални Батерии ЕООД предлага обучение по ежедневно, седмично и месечно обслужване на батериите, превантивни мерки за избягване на действия при повреди. Предоставя се нужното оборудване и литература за експлоатация на батерии.

Екипът ни от професионалисти е готов да даде отговор на всеки възникнал проблем или запитване относно експлоатацията и обслужването на вашата батерия или зарядно устройство. Правилният избор в зависимост от работната среда и начина на експлоатация предопределят максималният експлоатационен срок на батерията.

Индустриални Батерии ЕООД предлага безплатни консултации на всички свои клиенти закупили батерия от нас, сключили договор за абонаментно обслужване и/или сервизиране на акумулаторни батерии.